Alte proiecte si activitati

Proiecte Ecorec Recycling

 • Proiecte de colectare a Deseurilor de EEE derulate in mediul urban si rural in parteneriat cu Asociatiile care gestioneaza activitatile de gestionare a DEEE si de implementare a legislatiei specifice in Romania;
 • Campanii de informare si diseminare a informatiilor cu privire la colectarea deseurilor si beneficiile pentru mediu, desfasurate in parteneriat cu Autoritatile din domeniu (Agentii pentru Protectia Mediului), Autoritatile publice locale (UAT-uri – Primarii), Institutii de invatamant (Gradinite, Scoli, Licee, Universitati), etc.;
 • Schimb de experienta cu companii de profil din tara si strainatate;
 • Suport si lectii deschise organizate pentru Universitatile din domeniu;
 • Participarea la conferinte de profil si targuri cu expozanti in domeniul tehnologiilor pentru prelucrarea deseurilor;
 • Proiecte de dezvoltare a infrastructurii proprii si de integrare a personalului defavorizat din zona de NE pe piata muncii, finantate de Uniunea Europeana.
servicii ecorec reciclare

Alte proiecte Ecorec Recycling

Locuri de munca noi in protecţia mediului

Finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”.

Domeniul major de intervenţie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/73/5.1/A/54114

Valoare totala proiect: 1.378.622 lei

Valoare maxima finantare nerambursabila: 635.418 lei

Perioada implementare: iulie 2010-august 2013

Scop: Crearea a 42 de noi locuri de munca in domeniul reciclarii deseurilor si ocuparea lor cu persoane din categorii dezavantajate pe piata muncii, someri defavorizati si extrem de defavorizati

Locatie implementare: Buhusi, str. Libertatii, nr. 36, jud. Bacau

Rezultate obtinute:

 • 50 de someri recrutati;
 • 50 de someri consiliati in cariera;
 • 42 de someri selectati si angajati din care :
 • 22 de persoane – lucratori defavorizati (nu au avut un loc de munca remunerat in ultimele 6 luni);
 • 20 de persoane – lucratori extrem de defavorizati (nu au avut un loc de munca remunerat in ultimele 24 luni).

Modernizarea SC Ecorec Recycling SRL prin achizitia de mijloace fixe necesare in activitatea de tratare a deseurilor electrice si electronice

Finantat din POR 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, Domeniu major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”.

Număr de referinţă / cod SMIS: 23023

Valoare totala proiect: 874.951,33 lei

Valoare maxima finantare nerambursabila: 531.305,91 lei

Perioada implementare: august 2011-februarie 2012

Scop: achizitionarea de utilaje

Locatie implementare: Buhusi, str. Libertatii, nr. 36, jud. Bacau

Rezultate obtinute:

 • 10 locuri de munca nou create;
 • cresterea cantitatii de DEEE tratate cu 50% in primul an de operare;
 • cresterea cantitatii de DEEE tratate cu 20% in anul de implementare a proiectului.

Modernizarea activitatii de productie a SC ECOREC RECYCLING SRL

Finantat din POS CCE, AXA PRIORITARĂ 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii

Contract nr: 4m/400191/2/29.10.2013

Cod SMIS: 44597

Valoare totala proiect: 1.721.908,76 lei

Valoare cheltuieli eligibile: 1.384.706,10 lei

Perioada implementare: octombrie 2013 – decembrie 2015

Scop: achizitionarea de utilaje

Locatie implementare: municipiul Bacău, str. Chimiei, nr. 47, judeţul Bacău

Rezultate obtinute:

 • infiintarea si operarea unui nou centru de colectare si procesare a deseurilor;
 • reciclarea deseurilor din plastic;
 • 5 locuri de munca nou create si 55 locuri de munca mentinute;
 • cresterea cifrei de afaceri cu 94% in anul 2 de operare.